donderdag 2 juni 2016

GENIETEN

Het is ieder jaar weer genieten van dat jonge spul! Het gaat geweldig met de steenuilen en in het gebied Zwolle/Wijhe/Olst staat de "pullenteller" inmiddels op 88 geringde jongen. Ook zijn de eerste torenvalken aan de beurt en levert een haviknest een paar super-dames op.

De steenuilen hebben een bijzonder goed broedseizoen. Wat opvalt is dat in veel nestkasten meer vogels als prooirest worden aangetroffen dan muizen. Vooral spreeuwen zijn de klos maar ook af en toe een merel of huismus. Als er al muizen in de kasten liggen dan zijn het geen veldmuizen. En in enkele gebieden worden veel meikevers aangevoerd. Tot nu toe kon ik al drie nesten ringen met 6 jongen. Wij zijn met het ringen nog maar op 40% van de bezette nestkasten, dus dat beloofd nog wat.

De torenvalken zijn gemiddeld genomen laat begonnen met de eileg. De eerste drie nesten zijn nu geringd, terwijl dit in andere jaren al in de derde week van mei gebeurd. Ook hier liggen nauwelijks muizen in de kasten en is het hard werken voor de oude vogels om voldoende prooi aan te slepen. In één van de drie nesten waren 4 jongen en die kregen kennelijk voldoende voedsel want het zwaarste vrouwtje woog 262 gram.

Maar voor wat betreft gewicht spanden drie havik-dames vandaag de kroon. De oudste was ongeveer 22 dagen oud en woog ruim 850 gram. Supervogels!


Resten van spreeuwen en een muis in een nestkast met 4 jonge steenuilen van enkele dagen oud.


 Betrapt bij de nestcontrole van de vier jonge steenuiltjes :)


Niet vrolijk kijkend onderging deze torenvalk-dame de meet- en weegsessie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten