vrijdag 2 juni 2017

HAVIK en BUIZERD

Topdrukte voor wat betreft het ringen van roofvogels en uilen. Inmiddels zijn al vele tientallen pullen van een ring voorzien en de komende weken volgen er nog heel wat.
Gisteravond op pad geweest om haviken en buizerds te ringen. Als ze tussen de drie en vier weken oud zijn is het al goed te zien wat mannetjes en vrouwtjes zijn. Voor havik is dat belangrijk, want de mannen krijgen een 11 millimeter ring, de vrouwen een van 13 millimeter.
Voor het ringen van de haviken waren we op een klimmer aangewezen want daar schieten ladders te kort. 

 Haviknest in een grove den op circa 18 meter hoogte. 
Voor klimmer Yaco een "eitje", voor ons 4 jongen!
 

 Drie van de vier jongen bleken vrouwtjes. Met gewichten tussen 800 en 900 gram!


 Als laatste is het mannetje aan de beurt om de versierselen te krijgen. Hij weegt ruim 600 gram.


 En er is natuurlijk altijd iemand die de touwtjes stevig in handen houdt :)


 Voor het buizerd nest gebruiken we de ladder. De rest van de klim gaat via de takken.
 Dit is teamwork. Herma (ringer in opleiding) schrijft, Yaco (ringer/klimmer) brengt 
de  metalen ring aan en ik de kleurring. De foto's worden door Marjan gemaakt.
 Terwijl één van de drie jonge buizerds gewogen wordt laat hij trots zijn nieuwe ringen zien!


 En dat er de komende tijd nog wel wat te doen is bewijst deze foto van een kerkuilnest....


zondag 14 mei 2017

SPREEUWEN!

Het aantal broedende spreeuwen in Nederland loopt nog steeds terug. Zie hier een overzicht van Sovon:
Eén van de problemen is nestgelegenheid. Op 30 maart hebben wij 20 nestkasten voor spreeuwen opgehangen op de baan van Golfclub Zwolle.
Op golfbanen heeft men last van engerlingen, de larve van de langpootmug. Deze insecten vreten aan de wortels van het gras en dat is op een golfbaan niet gewenst!
Dus spreeuwen zijn ideale milieuvriendelijke "greenkeepers" die helpen met het gras in conditie te houden door dagelijks vele honderden emelten aan hun jongen te voeren.

Afgelopen week deden we een eerste controleronde. De controle werd ons gemakkelijk gemaakt doordat de golfclub een golfkar en een ladder beschikbaar stelde.
Alhoewel de kasten laat in het seizoen werden geplaatst bleken er al 5 kasten te zijn met jonge spreeuwen. 24 jonge spreeuwen werden, soms onder luid protest, voorzien van een ring. Ook bleken in 4 kasten koolmezen met jongen. Bij één nest konden we zelfs 12 jongen ringen....

Over enkele weken volgt de 2e controleronde.


 Een mooie leeftijd om de jonge te ringen


Als ze een paar dagen ouder zijn zetten ze gelijk een keel op


Twaalf jonge koolmezen. Daar zullen de sperwers wel blij mee zijn.....

dinsdag 2 mei 2017

JONG SPUL

De eerste controles van de steenuilnestkasten vallen niet tegen. De vrees was dat door het koude weer er minder broedgevallen zouden zijn. Dat is gelukkig niet het geval! Wel zijn enkele paren nog niet begonnen met de eileg en lijken er ook iets minder eieren te liggen in de nesten ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen jaren.
En terwijl het ene paar nog moet beginnen heeft een ander paar al jongen! En we vonden meer jongen in een nestkast, maar niet van een steenuil......

 Twee jonge steenuilen uit het ei en nog één te gaan. En de provisiekast in gevuld!


Het moet een hele klus geweest zijn voor de koolmezen om de nestkast vol mos te slepen....

vrijdag 14 april 2017

JUWEELTJES

Het vangseizoen op de ringbaan is weer begonnen. Nog lang niet alle (broed-)vogels zijn gearriveerd maar er is toch al veel activiteit. Voor het vangen hebben we droog- en liefst windstil weer nodig dus de mogelijkheden zijn nog beperkt. Toch hebben we al enkele hele fraaie soorten gevangen!


 
man roodborsttapuit
 


 
man gekraagde roodstaart

man goudvink

maandag 10 april 2017

EIEREN TELLEN

Wat vroeger in het jaar (vergeleken met vorig jaar) zijn de torenvalken met de eileg begonnen. Bij controle van een nestkast waarvan ik weet dat dit ieder jaar wel één van de eersten is die eieren legt troffen wij vanochtend al een voltallig legsel aan. Kleine kans dat er nog een zevende ei bij komt, maar dit vrouwtje zit dus al te broeden. Op 23 maart zat ze nog op de rand van de nestkast dus is vermoedelijk in de laatste week van maart met de eileg begonnen.

Hier wordt al gebroed op 6 eieren door een torenvalk.


maandag 3 april 2017

BOEKINGEN STROMEN BINNEN

Een beetje zon en warmte doen wonderen. Plotseling is er weer volop leven rond ons bijenhotel.


 Komende maanden wordt het weer druk in en bij het hotel


Een aantal bekende soorten, zoals de rosse metselbij, hebben zich al gemeld. Leuk om te volgen welke soorten er zijn en wat hun gedrag is. Je kunt tenslotte niet altijd met vogels bezig zijn..... 

Maar ik zag ook een soort die ik niet eerder bij het hotel heb gezien. Die trof ik op 1 april aan en was lastig te fotograferen want stil zitten was er niet bij. Op internet vond ik de Latijnse naam van het beestje: Ichneumon stramentor. Mocht iemand de Nederlandse naam weten?

  Ichneumon stramentor


Deze soort schijnt familie te zijn van de Dolichomitus mesocentrus, een mooie sluipwesp met een enorme legboor. Die zie ik ieder jaar regelmatig het hotel afschuimen.

  Dolichomitus mesocentrus
donderdag 30 maart 2017

SPREEUWEN OP GOLFBAAN

Op golfbanen hebben de greenkeepers een hekel aan ongedierte in de grasmat. Vooral emelten, de larven van langpootmuggen, hebben het op de wortels van het fraaie gras voorzien. Zij veroorzaken kale plekken in de grasmat.

Het gaat niet goed met het aantal broedende spreeuwen in Nederland. Sinds 1980 is hun aantal met circa 40% achteruit gegaan (bron CBS). Eén van de oorzaken is dat spreeuwen steeds minder broedplaatsen kunnen vinden in onze steden.

Een belangrijke voedselbron voor spreeuwen zijn emelten. Dus de spreeuwen zouden heel goed werk kunnen verrichten op de golfbaan, alleen ontbreekt het hier aan broedmogelijkheden.
Op initiatief van Avifauna Zwolle en met medewerking van Golfclub Zwolle werden 20 nestkasten voor spreeuwen geplaatst aan de bomen op de baan in Zwolle.
Hopelijk ontdekken de spreeuwen de kasten en gaan ze er broeden. Onder andere met de emelten uit de grasmat van de golfbaan kunnen ze hun jongen groot brengen. Vrijwilligers van Avifauna Zwolle gaan de kasten controleren en schoonmaken. De jonge spreeuwen worden geringd om ze ook te kunnen volgen na het uitvliegen en om te zien hoe oud ze worden.

Het mes snijdt in dit geval aan drie kanten; de golfclub krijgt duurzame hulp bij het onderhoud aan de baan, de spreeuwen krijgen meer broedgelegenheden en voor Avifauna Zwolle doet zich een prima mogelijkheid voor om onderzoek te doen naar een spreeuwenpopulatie.
(foto's Herma van Gerner) 

De kasten werden in elkaar gezet door medewerkers van De Werkelaar in Zwolle.


Bijzonder handig zo'n golfkar!


De bomen op de baan zijn mooi gesnoeid.  Prima om nestkasten te plaatsen. 

Er hangen nu 20 kasten op 2 van de 18 holes. Ruimte genoeg voor meer nestkasten dus :)