vrijdag 3 maart 2017

NME? EEN KWESTIE VAN DOEN....

Al enkele jaren staat NME (Natuur en Milieu Educatie) op de politieke kalender in Zwolle. Tal van organisaties en onderwijsinstellingen worden betrokken bij de planvorming.
Maar terwijl je er over praat kun je ook gewoon beginnen met een activiteit want dan gebeurd er tenminste iets concreets.
Travers en Avifauna Zwolle zijn afgelopen week gestart met twee "vogelmiddagen" voor basisschool De Ichthus uit Zwolle. Op twee middagen brachten twee klassen een bezoek aan de Schellerhoeve. Terwijl één klas met een praktijkopdracht naar buiten ging werd de andere klas een braakbal voorgeschoteld die na enige uitleg tot op het laatste botje moest worden uitgeplozen.
De praktijkles bestond onder andere uit het opzoeken en herkennen van vogelsoorten en ook welk voedsel voor de vogels rond de Schellerhoeve te vinden was. Halverwege de middag wisselden de klassen. Zo bereik je op twee middagen totaal bijna 100 leerlingen!
Naast de leerlingen bleek ook dat de leerkrachten en verdere begeleiding erg enthousiast waren. En ook de begeleiding van Travers en Avifauna Zwolle bleken erg positief dus dit gaan we waarschijnlijk wel herhalen.... Met dank aan Bianca, Ninja, Louis en Koos.

   
Geconcentreerd worden de botjes van muizen uit de braakballen gevist


Allemaal jonge onderzoekers :)


maandag 13 februari 2017

VOEDERHUIS

Vandaag werd bij Wijkboerderij De Schellerhoeve een voederhuis voor vogels geplaatst. Dit maakt deel uit van het project "Tuinvogelplan Schellerhoeve" waarbij tal van maatregelen worden uitgevoerd om de locatie interessanter te maken voor vogels, en dus ook voor mensen! Een tijd terug werd al een til voor huiszwaluwen geplaatst, er hangen inmiddels veel nestkasten en er wordt nog veel vogelvriendelijke beplanting aangebracht.
Op zo'n grote locatie zou een normaal voederhuisje in het niet vallen dus gingen we voor groot en duurzaam. Het huis werd gebouwd in de werkplaats van De Werkelaar en vanochtend ook geplaatst door de makers en hun begeleiding. Het ziet er fraai uit. Nu het vogelvoer er in en laat ze maar komen :)

  
Eerst twee flinke gaten graven

Vervolgens met vereende krachten het voerhuis op zijn plaats zetten

En nog even een teamfoto met het voederhuis waar de makers trots op mogen zijndinsdag 7 februari 2017

UITBREIDING

De broedwand voor oeverzwaluwen in de vijver van het Van der Valk hotel op de Hessenpoort wordt uitgebreid. Binnen het project Hessenpoort, Natuurlijk! werd begin vorig jaar een wand van 8 meter lang aangelegd. Langer kon toen niet want het geld was op.
De afgelopen periode werden voldoende subsidies ontvangen om de wand te verdubbelen. Een compliment naar de directie van het Van der Valk hotel want zij hebben ook flink bijgedragen, met het motto: "Gastvrij voor mensen en gastvrij voor dieren" :)
In de verlengde wand bevinden zich 96 broedgaten dus er is ruimte voor een leuke kolonie. Afgelopen jaar heeft 1 paartje in de wand gebroed. Nu maakt één oeverzwaluw nog geen kolonie maar wie weet wat er komend broedseizoen gebeurd.....


De L-vormige elementen worden één voor één op hun plaats gezet.

Met passen en meten ontstaat een mooie rechte wand.

Met nog één element te gaan is de wand bijna af.

donderdag 12 januari 2017

HUISZWALUWEN WELKOM

Het heeft even geduurd maar nu staat'ie er toch echt, de huiszwaluwentil!
De plaatsing van deze nestmogelijkheid voor huiszwaluwen past in het tuinvogelplan dat momenteel wordt uitgerold over het terrein rond de Schellerhoeve in Zwolle-Zuid. Het tuinvogelplan is een initiatief van Travers in samenwerking met de vrijwillige werkgroepen die actief zijn rond deze wijkboerderij. De Stichting Avifauna Zwolle geeft vooral adviezen over broed- en foerageermogelijkheden voor vogels.
De huiszwaluwentil werd als leeropdracht gebouwd en geplaatst door studenten van het Deltion College in Zwolle. De paal waarop de til staat (ooit dienst gedaan voor verkeerslichten) werd geschonken door de gemeente Zwolle. De materiaal- en plaatsingskosten werden voor een groot deel betaald door subsidies van Vogelbescherming Nederland en de gemeente Zwolle.
Een leuk project waar veel maatschappelijke organisaties bij betrokken waren! Nu de paal nog verven en een paar kunstnesten plaatsen zodat de zwaluwen zien waar ze terecht kunnen.......

Klei genoeg voor de huiszwaluwen!


 De plaatsing was goed voorbereid dus alles "viel" heel snel op zijn plaats.


 Beetje naar links... naar rechts... en maken! (zo heet dat in de bouw)


Nu maar hopen dat de huiszwaluwen er op af komen. Die zitten nu nog lekker in Afrika.   

vrijdag 30 december 2016

OP DE VALREEP

Ieder land in Europa heeft zijn eigen ringcentrale. Al die centrales communiceren wel met elkaar maar het bericht over de terugmelding van een buitenlandse ring laat soms wat langer op zich wachten.
Op 12 oktober 2015 vingen wij (VRS-Hessenpoort) een volwassen buidelmees met een ring uit Zweden. Op de valreep van 2016 kregen wij eindelijk de ringgegevens.

Dit meesje bleek geringd op 15 juni 2014 als nestjong bij Kristianstad in Zuid-oost Zweden. De afstand tussen ring- en meldplaats 652 kilometer. De vogel was waarschijnlijk voor de tweede maal in zijn leven onderweg naar de overwinteringsgebieden in Zuid Europa.

Volwassen mannetje buidelmees  Remiz pendulinus

dinsdag 20 december 2016

GEPLAATST

Vandaag hebben we de eerste van de nieuwe serie steenuilkasten geplaatst. Op een kansrijke plaats aan de rand van de dorpskern in 's-Heerenbroek. De bewoners zijn enorm enthousiast en kunnen niet wachten tot steenuilen de kast ontdekken. Wij ook niet :)

Een perfecte plaats voor een steenuilkast. Aan de rand van een weitje met kleinvee.