donderdag 19 oktober 2017

RINGSTATION

Na het matige weer in de maand september beloont oktober ons tot nu toe met mooi weer. En voor ons betekent droog weer met niet al te veel wind dat we uren kunnen maken op onze ringbaan.
Deze maand konden we al op 8 dagen vangen en ringen en gingen al meer dan 400 vogels door onze handen!
Veel soorten die je kunt verwachten, zoals kool- en pimpelmees, roodborst en heggenmus. Maar ook hele leuke en bijzondere soorten.


Geelgors


Mannetje goudvink 
 

 Kleine barmsijsWitkopstaartmees


Jong vrouwtje sperwer

vrijdag 6 oktober 2017

KAN NOG GEKKER....

Op 19 september konden we nog een nest met 6 jonge kerkuilen ringen. Dat is al bijzonder zo laat in het jaar zo'n groot nest met jongen. Maar het kan nog gekker.
Ik werd gebeld door een nestkast eigenaar die "gesis" in zijn nestkast hoorde. Hij had gekeken wat er aan de hand was en hij kon melden dat er 6 grote jonge kerkuilen in de kast zaten!
Vanmiddag in de kast gekeken en er bleken inderdaad grote jongen in te zitten met nog een bonus, het waren er 7 ....
Het hele spul van een ring voorzien. De oudste bijna 50 dagen oud en de jongste 36 dagen. De gewichten schommelden tussen de 350 en 400 gram dus deze jongen komen niets te kort!


 Zeven grote jonge kerkuilen.


En nog een opmerkelijk feit. Enkele weken geleden werden we gebeld door iemand die zijn schuur aan het slopen was en plotseling zat er een jonge kerkuil op de grond. Hij had dat zelf niet gezien maar de hond kwam er mee aan.....
Kennelijk was er ergens tussen de wanden of het dak gebroed. Bij nazoeken vonden we verder geen jongen of sporen van een nest. Gelukkig was het jong onbeschadigd en ca. 30 dagen oud.
Goede raad is duur... We hebben een oude kast opgehaald in die op een wat hogere plek zo dicht mogelijk bij de gesloopte schuur gezet. Het jong er in en het beste er maar van hopen.


De noodkast op een verhoging. Op dat moment de minst slechte oplossing.

En onze hoop werd vandaag beloond, het jong zat nog steeds in de nestkast; springlevend!
Uiteraard werd hij nu beloond met een glimmende ring. Ongeveer 50 dagen oud en een gewicht van 400 gram; die gaat het wel redden! Uiteraard mogen we in de nieuwe schuur een nestkast plaatsen.


 Het geredde jong. Zo kijken kerkuilen kennelijk als ze blij zijn :)

dinsdag 19 september 2017

NAKOMERTJES?

Het broedseizoen van de kerkuilen is al lang achter de rug, zou je denken....
Niet in de polder Mastenbroek dus! Vandaag hebben we 4 nestkasten gecontroleerd/schoongemaakt en in twee nestkasten bleken jongen aanwezig. En zelfs in één van de twee kasten 6 forse jongen van 30 tot 40 dagen oud.
Toch is dit niet heel verwonderlijk. Op dit moment zijn er veel veldmuizen in de polder gelet op want de aanwezigheid van enorm veel muizeneters. Bij de laatste telling op 15 september waren er; 164 buizerds, 96 torenvalken, 14 bruine kiekendieven, 91 blauwe reigers, 140 grote zilverreigers, 8 ooievaars en 1 purperreiger.
Van kerkuilen is bekend dat als er veel muizen zijn ze nog een tweede broedsel kunnen hebben.

 Vier van de zes jonge kerkuilen.


 Ook deze purperreiger deelt in de rijkdom en pakt een dikke veldmuis.

zaterdag 29 juli 2017

EIEREN....

Afgelopen week heb ik nog een nest met kerkuiltjes geringd en daarmee zou het broedseizoen van de eerste legronde er wel op zitten, dacht ik.
Want er was nog één nest te controleren. Bij een eerdere controle op 13 juni werd er gebroed op 7 eieren en bij die controle werd het broedende vrouwtje geringd. Afgelopen week zouden daar dus waarschijnlijk jongen moeten zijn, maar dat bleek anders...

Bij de controle afgelopen week bleek hetzelfde vrouwtje nog aanwezig en zij had een grote broedvlek. Groot was de verassing dat er nu 14 eieren in het nest lagen! En nog een muis dus kennelijk was er aan voedsel geen gebrek.
Mogelijk was het vrouwtje nog aan het leggen op 13 juni want ze woog toen 463 gram, wat behoorlijk zwaar is voor een kerkuil. Bij de controle vorige week woog ze 383 gram.
Wordt vervolgd uiteraard.


Een 14-legsel van een kerkuil

vrijdag 14 juli 2017

OEVERTJES

Avifauna Zwolle werd in de gelegenheid gesteld een mobiele broedwand voor oeverzwaluwen uit te proberen. Dit is een project van Vivara Pro en Vogelbescherming Nederland.
Vorig jaar stond de wand nog op onze ringplaats in Stadshagen maar door vervroegde aanleg van een weg moesten wij daar stoppen met ringen en ook de wand kon daar niet blijven. Dat is wel het voordeel van een mobiele wand; die is redelijk gemakkelijk te verplaatsen!
Met toestemming van de Firma Roelofs en KWS mochten wij de wand plaatsen in het gebied van de zandwinning Sekdoorn. De zandwinning is ieder jaar weer een trekpleister voor oeverzwaluwen dus onze hoop op succes was groot.

De mobiele wand kreeg een mooie plaats aan de waterkant.


De binnenzijde is afgesloten en daarin bevinden zich 98 nestblokken.

Toen de oeverzwaluwen in de loop van april terugkeerden vanuit Afrika hadden ze in eerste instantie geen belangstelling voor de wand. Maar eind mei werden toch de eerste zwaluwen bij de wand gesignaleerd.


Eerst nog aarzelend en onderzoekend of dit wel een goede broedplaats kon zijn.
 

In de loop van juni arriveerden meer paartjes. Op 13 juli hebben een aantal mensen van onze ringgroep een controle gedaan van alle nestblokken. Er bleken veel nesten te zijn gebouwd of nestblokken waar nestmateriaal in was gesleept. Er waren vijf nesten met jongen en 8 nesten met eieren. Ook nog lege nesten waar mogelijk nog eileg plaats zou kunnen vinden.

 In een aantal nesten werd nog gebroed.


  En in enkele andere nesten lagen nog kleine jongen.

Het was erg bijzonder dat we nu ook de jongen konden ringen. Normaal gesproken worden alleen jonge oeverzwaluwen geringd als ze zijn uitgevlogen.

Vijf jonge oeverzwaluwen van circa 12 dagen oud. Over ongeveer 10 dagen vliegen ze uit.


Een jonge oeverzwaluw van circa 12 dagen oud. De veergroei is nu in volle gang.


dinsdag 11 juli 2017

FAUNAVERVALSING

Vanochtend werd ik gebeld door een meneer die nogal verontrust was. Vanuit het niets plofte een grote uil op zijn tuintafel. Hij dacht dat het een bosuil was en dat het beest gewond was.
Na een omschrijving van de vogel kon ik hem melden dat het waarschijnlijk om een ontsnapte oehoe ging, ook omdat de man aangaf dat de vogel een gekleurde ring om de poot had.

Later belde hij mij terug dat de eigenaar bekend was. Een roofvogelhouder uit de buurt die het beest al een paar dagen kwijt was. Een vangpoging door de eigenaar bij de melder in de tuin mislukte zodat de vogel helaas nog steeds in de vrije natuur rond vliegt.

Dit is nu één van de redenen waarom alle natuurorganisaties in Nederland zich tegen het houden van roofvogels in gevangenschap hebben gekeerd https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-roofvogelshows

Met grote regelmaat ontsnappen roofvogels en uilen en gaan dan mogelijk deel uit maken van de natuurlijke populatie. De herkomst van de ontsnapte vogels is vaak onduidelijk en bovendien zijn de vogels gedomesticeerd en niet gesocialiseerd zodat ze de wilde fauna schade kunnen berokkenen. In het algemeen zijn uilen nachtdieren maar ontsnapte vogels zijn er ook aan gewend om overdag hun kunstjes te vertonen, en dus ook om overdag te jagen. https://oehoewerkgroepnederland.wordpress.com/de-oehoe-bubo-bubo/

Hopelijk vindt de eigenaar de oehoe voordat deze een kleine kat of hond op zijn menulijst kan zetten. Want met een gewicht van 2 tot 3 kilogram en zulke grote klauwen is een puppie of een jong katje slechts een snack......

  De oehoe. Een indrukwekkende vogel die normaal gesproken overdag niet te zien is.


De oehoe nam bezit van de tuintafel. Het hondje van de mensen werd snel naar binnen geloodst....

vrijdag 2 juni 2017

HAVIK en BUIZERD

Topdrukte voor wat betreft het ringen van roofvogels en uilen. Inmiddels zijn al vele tientallen pullen van een ring voorzien en de komende weken volgen er nog heel wat.
Gisteravond op pad geweest om haviken en buizerds te ringen. Als ze tussen de drie en vier weken oud zijn is het al goed te zien wat mannetjes en vrouwtjes zijn. Voor havik is dat belangrijk, want de mannen krijgen een 11 millimeter ring, de vrouwen een van 13 millimeter.
Voor het ringen van de haviken waren we op een klimmer aangewezen want daar schieten ladders te kort. 

 Haviknest in een grove den op circa 18 meter hoogte. 
Voor klimmer Yaco een "eitje", voor ons 4 jongen!
 

 Drie van de vier jongen bleken vrouwtjes. Met gewichten tussen 800 en 900 gram!


 Als laatste is het mannetje aan de beurt om de versierselen te krijgen. Hij weegt ruim 600 gram.


 En er is natuurlijk altijd iemand die de touwtjes stevig in handen houdt :)


 Voor het buizerd nest gebruiken we de ladder. De rest van de klim gaat via de takken.
 Dit is teamwork. Herma (ringer in opleiding) schrijft, Yaco (ringer/klimmer) brengt 
de  metalen ring aan en ik de kleurring. De foto's worden door Marjan gemaakt.
 Terwijl één van de drie jonge buizerds gewogen wordt laat hij trots zijn nieuwe ringen zien!


 En dat er de komende tijd nog wel wat te doen is bewijst deze foto van een kerkuilnest....