woensdag 31 december 2014

ROOFVOGELS 2014

Nog één grafiek en dan is het ook wel klaar voor dit jaar :)
Maar in het algemeen kijken we terug op een zeer leuk en boeiend jaar. Met voor het eerst 8 soorten roofvogels die in ons gebied hebben gebroed! Dat was dankzij de zwarte wouwen die helaas in de eifase afhaakten. Totaal vlogen ruim 300 jongen uit waarvan ongeveer de helft kon worden geringd.

Deze inventarisatie kan alleen maar plaats vinden als voldoende gedreven vrijwilligers zich hiervoor  willen inspannen. En ook dankzij de medewerking van vele tientallen grondbezitters c.q. nestkasthouders waar wij altijd welkom zijn om onze werkzaamheden te kunnen doen. Dus dank aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de inventarisatie!
Aan een uitgebreid verslag wordt gewerkt; dit verschijnt de komende weken.

EEN PRETTIGE JAARWISSELING EN EEN VOORSPOEDIG 2015Een overzicht van alle broedende roofvogels in de gemeente Zwolle in 2014

1 opmerking: