woensdag 31 december 2014

BUIZERD

In ons gebied blijven voor wat betreft het aantal broedparen de buizerds onbetwist koploper. Opvallend was dat de goede muizenstand geen invloed had op het territoria. Dit aantal liep zelf terug en bereikte weer de aantallen van 2004 en eerder en het lijkt er op dat is de stijging er nu definitief uit is. Mogelijk houdt dit verband met de toename van bouwgrond waardoor bomen moeten verdwijnen.
Naar verhouding waren er wel veel geslaagde broedpogingen en vlogen er ruim honderd jongen uit.


Terwijl het aantal territoria de laatste jaren terugloopt neemt het broedsucces toe

Geen opmerkingen:

Een reactie posten