zondag 28 december 2014

BRUINE KIEK

Met de bruine kiekendieven blijft het lastig rond Zwolle.
Toen we met onze inventarisaties begonnen waren er nog een aantal broedparen maar dat werd snel minder. Twee hoofdoorzaken; veranderende terreinen en werkzaamheden.
Zo broedde er altijd een paar in de Tichelgaten, in het gedeelte tegen de spoorlijn. Omdat het riet daar werd overwoekerd door struweel zijn de kiekendieven daar verdwenen. Het "vaste broedpaar" bij de Vreugderijkerwaard verdween toen daar de werkzaamheden aan de nevengeulen begonnen.
Alleen in Langenholte houden de vogels nog stand, zij het met wisselend broedsucces. Dit jaar vlogen weer eens twee jongen uit terwijl de voorgaande jaren steeds sprake was van broedpogingen of verstoring. De vogels die vorig jaar rondhingen in de Molenpolder werden dit jaar niet gezien.


Moeilijke omstandigheden door werkzaamheden, recreatiedruk en het verdwijnen van rietpercelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten