maandag 29 december 2014

BOOMVALK

Voor de Zwolse boomvalken was het net als in 2013 een lastig jaar. In de grafiek is te zien dat het aantal broedparen in de periode 2008 tot en met 2012 zich stabiliseerde op 10 tot 12. Wel verschillen de broedresultaten enorm per jaar maar dat is wordt voor een groot deel veroorzaakt door de weersomstandigheden in combinatie van het voedselaanbod, dus een natuurlijke oorzaak.
In 2013 en helaas ook nog in 2014 werden een aantal paren te geconfronteerd met schilderwerkzaamheden aan hoogspanningsmasten. Veel kraaiennesten werden verwijderd waardoor er minder broedmogelijkheden waren en ook verlieten vogels hun legsel omdat er te veel onrust was.
Ook de "vaste bewoners" van de Vreugderijkerwaard zagen het dit jaar niet zitten en voor het eerst sinds 2000 waren ze er niet. Mogelijk het gevolg van de werkzaamheden m.b.t. de dijkverlegging.
Hopelijk keert volgend seizoen de rust rond de hoogspanningsmasten terug en zijn er weer 10 tot 12 broedparen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten