maandag 25 augustus 2014

RINGWERK KOMT OP GANG

Zo langzamerhand begint het ringstation in Stadshagen op stoom te komen. In steeds meer "baantjes" kunnen netten worden opgesteld. Het is nog wat zoeken naar de beste vangplekken en ook moeten we meer leren over het gedrag van de vogels en de manier waarop ze het voormalig zanddepot gebruiken.
Op 7 juli zijn we begonnen te vangen met 4 netten met een totale lengte van 48 meter. Op de banen die nu geprepareerd zijn zouden wij ruim 300 meter aan netten kunnen opstellen. Het 's morgens opstellen van de netten en aan het eind van de ochtend weer opruimen kost tijd dus vangen we meestal met veel minder netten. Op 21 augustus hadden we 168 meter aan netten opgesteld.

De vangsten zijn erg leuk! Regelmatig vangen we een soort die we nog niet eerder hadden, zo waren de Blauwborst en een Witte kwikstaart onze laatste "nieuwe aanwinsten".
Een overzicht van de vangsten tot nu toe, met uitzondering van de her-vangsten:SOORT AANTAL
1 Blauwborst 4
2 Bosrietzanger 150
3 Braamsluiper 7
4 Fitis 31
5 Gaai 1
6 Grasmus 44
7 Graspieper 2
8 Groenling 8
9 Heggenmus 27
10 Huismus 1
11 Ijsvogel 1
12 Kleine Karekiet 51
13 Kleine plevier 2
14 Kneu 1
15 Koolmees 37
16 Merel 11
17 Pimpelmees 29
18 Putter 8
19 Rietgors 30
20 Rietzanger 9
21 Roodmus 2
22 Spotvogel 7
23 Sprinkhaanzanger 1
24 Tjiftjaf 77
25 Tuinfluiter 9
26 Witte kwikstaart 1
27 Zwartkop 9


560

Heel bijzonder, de Bosrietzanger is veruit de meest gevangen soort. Kennelijk is het gebied bijzonder geschikt voor deze soort.


Naast zangvogels maken ook grotere vogels gebruik van onze netten, zoals deze Gaai. 
(foto Herma van Gerner)


Deze won de dagprijs :), een mannetje Blauwborst. En de laatste nieuwe soort van onze ringbaan, een jonge Witte kwikstaart.Ook aan de bemensing van de ringbaan wordt druk gewerkt. Het opzetten en afbreken van netten kost veel tijd. En tijdens het vangen moeten regelmatig rondjes langs de netten gelopen worden en de gevangen vogels moeten met zorg uit de netten gehaald worden.
Gelukkig vonden we een aantal mensen bereid ons te helpen en ze leren snel! Serieuze en minder serieuze momenten wisselen elkaar in hoog tempo af zodat het werk interessant en ook heel leuk en gezellig blijft!  Geen opmerkingen:

Een reactie posten