dinsdag 22 juli 2014

VERKASSEN

Ons ringstation op de Hessenpoort bij Zwolle is tijdelijk verplaatst naar de Zwolse wijk Stadshagen. Op bescheiden schaal blijven we wel vangen op de Hessenpoort maar het "grote werk" zal in een voormalig zanddepot gaan plaatsvinden.
Het zanddepot is destijds aangelegd voor de ontwikkeling van de wijk Stadshagen. Het depot is nu bijna leeg en zal daarna in zijn huidige vorm blijven liggen totdat nieuwbouw zich gaat aandienen. Door de ontwikkelingen in de bouwmarkt is de verwachting dat dit nog 2 tot 5 jaren kan duren.
Tot het zo ver is krijgt de Stichting Avifauna Zwolle het gebied in beheer onder de noemer "tijdelijk gebruik". Dit beleid past de gemeente Zwolle toe op meer terreinen die liggen te wachten op woningbouw.
Op termijn gaan we dus weer terug naar de Hessenpoort. Dat gebied is eigenlijk door de jonge beplanting nu nog net niet geschikt voor veel soorten om er te broeden (er staat bijvoorbeeld nog nauwelijks riet) maar dat zal over enkele jaren wel het geval zijn. De hoop is als we op termijn terug gaan dat we dan ook direct met het CES-onderzoek mee kunnen doen.

Het zanddepot in Stadshagen is ca. 9 hectare groot. De 4 tot 5 meter hoge dijk rond het depot is nog aanwezig en staat vol met distels en andere door zangvogels graag geziene planten.
Het destijds opgespoten zand is bijna geheel verwijderd en de bodem ligt deels lager dan het grondwaterpeil. Het gevolg is dat een enorm leuke plas-dras situatie is ontstaan. De wat hogere delen zijn begroeid met wilgen, liguster en rietgras. Deze bieden broed- en fourageer mogelijkheden voor veel soorten zangvogels.
Het gebied is niet openbaar toegankelijk en afgesloten met hekken. Daardoor is de rust redelijk gegarandeerd. Verder vindt er geen actief beheer plaats dus de dieren kunnen hier helemaal hun gang gaan. Aan de sporen te zien zitten er redelijk wat vossen en in het water zie je regelmatig muskusratten. 

  Het zuidelijk deel van het depot met op de achtergrond een woonwijk van Stadshagen.

 
Het centrale deel met ondiep water en veel droge plekken. Ideaal voor steltlopers! 


In het noordelijk deel ligt nog zand wat nog verwijderd gaat worden (rechts op de foto)


De afgelopen weken zijn we al bezig de vangbanen aan te leggen en uiteraard ook al te vangen. En de eerste resultaten zijn eigenlijk boven verwachting!
Omdat alle spullen nog heen er weer gesleept moeten worden vangen we nog kleinschalig. Deze week wordt ons ringstation hier geplaatst. Als we de stokken bij de hand hebben en een goed onderkomen kunnen we het wat groter aanpakken en is meer dan 200 meter netten geen probleem!

 Het is nog even behelpen met deze "mobiele" ringplaats maar dat wordt binnenkort anders.


Er blijken enorm veel Bosrietzangers in het depot te broeden maar ook Rietzangers, Grasmussen, Rietgorzen, Fitissen en Tjiftjaffen. Onze vangresultaten zijn weer te volgen op: www.trektellen.nl Kijk dan bij "ringvangsten"en bij "VRS Hessenpoort (Zwolle)". Omdat we over enkele jaren weer terug gaan naar de Hessenpoort blijven we onder die naam vangen.

Enkele "snoepjes" van de eerste weken:


De Blauwborst broedt ook in het gebied; op de foto een juveniel Bosrietzangers komen erg veel voor. De hoogste dichtheid van Nederland?


Onverwachte kennismaking met één van de juweeltjes in de Nederlandse vogelwereld; een IJsvogel


Spotvogels vang je ook niet elke dag; wij hadden er twee tegelijk!Man Kneu.


De toppers van de beginperiode; Roodmussen! Op de foto twee juvenielen.


Juveniele Roodmus; het tweede geregistreerde broedgeval ooit in Overijssel?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten