dinsdag 27 mei 2014

LEUK!!

Dit broedseizoen kent tot nu toe bijna alleen maar positieve toppers. Al eerder melde ik een nest met 9 jonge kerkuilen. Inmiddels heb ik ook al nesten met 7 en 8 jongen geringd en het aantal geringde jonge kerkuilen is nu al 94. Dat worden er nog veel meer want in een aantal nesten zijn de jongen nog niet oud genoeg. Vorig jaar heb ik totaal 70 jonge kerkuiltjes geringd en de eerste pas op 7 juli....

Grote nesten en gezonde en zware jongen. Zelfs de "nestdotjes" redden het. (foto: Karin In 't Veld)


De steenuilen doen het ook een stuk beter dan vorig jaar. Eindelijk wat meer broedgevallen en mooie nesten met soms 5 jongen.

5 jonge steenuilen (foto: Jitze Terpstra)


Nog meer muizeneters die zich dit jaar prima vermaken; torenvalken. Dit jaar zijn er in ons gebied 3 nesten waarin 7 eieren werden gelegd! Vorige week kon ik het eerste nest ringen en alle 7 eieren bleken veranderd in een jonge torenvalk.

 Dat wordt dringen als ze hun vleugels moeten oefenen.....


Ook de buizerds zijn lekker bezig. Nu doen we nog nestcontroles om te kijken of er jongen zijn en maken een inschatting hoe oud de jongen zijn. Dan kom je soms verrassende dingen tegen.
Zoals een jong dat ik vorig jaar geringd heb en nu op hetzelfde nest zelf jongen blijkt te hebben!

Op de groene ring de code BP en nu broedvogel; vorig jaar als jong op dat nest geringd.....


En mogelijk is er rond Zwolle een gebrek aan geschikte bomen om een nest te maken? Of deze buizerds hebben het niet zo op hout en kozen voor staal. Bovendien houden ze wel van een beetje spanning in hun leven.

Drie jonge buizerds op een nest dat op een hoogspanningsmast werd gebouwd.


Over hoogspanningsmasten gesproken. Het paartje slechtvalken dat in Zwolle niet terecht kon, omdat Zwolle met drie paren wel zo'n beetje vol is, blijkt succesvol te hebben gebroed op een hoogspanningsmast! 
Ze kozen een oud nest van een zwarte kraai. Een lastige plaats om ze te observeren want stalen spanten ontnemen het zicht op het nest. Maar nu eindelijk duidelijkheid; in ieder geval twee grote jongen!

 Twee bijna vlieg vlugge jonge slechtvalken. Rechts op het rooster het nest.

En nog een leuk tafereel. Het vrouwtje slechtvalk kwam aanvliegen met een zware prooi en landde in het gras op enkele honderden meters afstand. Terwijl ze begon te plukken bleek een kievit daar niet van gediend en bombardeerde haar met duikvluchten. De valk maakte ongeveer salto's om de aanvallen af te weren en verdween snel met haar prooi naar een rustiger plekje. 

Deze kievit had mogelijk ergens jongen want hij ging fel tekeer tegen de slechtvalk.1 opmerking: