donderdag 24 oktober 2013

ALBA ALBA

De afgelopen weken weer tal van leuke dingen gedaan, zoals vangen in de tuin, vangen met de balchatri, trektellen en een kerkuilkast gecontroleerd.

Een paar keer in de week gaat het net omhoog in de tuin. Gemiddeld vang ik zo'n 10 vogels per keer. Hoewel in heel Nederland op dit moment veel koolmezen worden gevangen valt dat hier nog wat tegen. Geen vergelijk met de maanden september en oktober van vorig jaar, waar eind oktober toen de "koolmezenteller" op bijna 300 stond. Nu staat de teller op 44 met nog maar enkele dagen te gaan in oktober. Vorig jaar in dezelfde periode had ik ook 200 pimpelmezen; nu staat de pimpelteller  op 33. Maar op 20 oktober ving ik wel een zwarte mees!


  Zwarte mees

Vangen met de balchatri gaat met wisselend succes. De vogels hebben nog veel voedsel in de weilanden waar bijvoorbeeld nog steeds door de boeren wordt gemaaid. Als daar muizen en wormen te halen zijn waarom zou je dan de wegbermen opzoeken? Wel kwam ik nog een buizerd tegen die ik enkele maanden geleden als nestjong had geringd. In dit geval "gevangen" met de camera.

 Een jonge buizerd gevangen met de camera

De roofvogeltrek ging dit jaar letterlijk aan Zwolle voorbij. Natuurlijk kwamen er wel roofvogels over maar niet de enorme aantallen die op de telposten in het oosten van Nederland werden gezien.

 
Deze buizerd kwam rustig rondjes draaiend laag over

In de voormalige boerderij De Mars in Zwolle, bekend als de "Oude Mars" heeft een zorgcentrum zijn intrek genomen. Het hele complex is flink opgeknapt, zo werden alle rieten kappen vernieuwd. In de oude hooitas hangt al jaren een nestkast voor kerkuilen. Deze kast is ieder jaar bezet en in de (ver-)bouwvergunning was dan ook opgenomen dat de kerkuilkast weer een plaats moest hebben.
Samen met de architect, het zorgcentrum, de gemeente Zwolle en de "bob-de-bouwers" werd een prima oplossing gevonden en je kunt stellen dat deze kast één van de mooiste plaatsen van Nederland heeft gekregen!
In het voorjaar werden de activiteiten rond de nestkast gestopt om de uilen de kans te geven de kast te betrekken. Nu was het tijd om de klus af te maken en was het spannend of de uilen de kast in gebruik hadden genomen. Bij controle bleken zich twee volwassen uilen in de kast te bevinden en gezien de hoeveelheid braakballen in de ruimte hadden ze zich kennelijk al een hele tijd goed vermaakt!
Eén van de uilen bleek een bijzondere, een Tyto alba alba ook wel witte kerkuil genoemd. De meest voorkomende kerkuil is de Tyto alba en is veel bruiner.
De witte kerkuil is zeldzaam in Nederland. Zo'n vogel verdient natuurlijk ook een kerkuilenpaleisje!

 De witte kerkuil met op de achtergrond de ruimte waar de kast in staat 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten