vrijdag 3 maart 2017

NME? EEN KWESTIE VAN DOEN....

Al enkele jaren staat NME (Natuur en Milieu Educatie) op de politieke kalender in Zwolle. Tal van organisaties en onderwijsinstellingen worden betrokken bij de planvorming.
Maar terwijl je er over praat kun je ook gewoon beginnen met een activiteit want dan gebeurd er tenminste iets concreets.
Travers en Avifauna Zwolle zijn afgelopen week gestart met twee "vogelmiddagen" voor basisschool De Ichthus uit Zwolle. Op twee middagen brachten twee klassen een bezoek aan de Schellerhoeve. Terwijl één klas met een praktijkopdracht naar buiten ging werd de andere klas een braakbal voorgeschoteld die na enige uitleg tot op het laatste botje moest worden uitgeplozen.
De praktijkles bestond onder andere uit het opzoeken en herkennen van vogelsoorten en ook welk voedsel voor de vogels rond de Schellerhoeve te vinden was. Halverwege de middag wisselden de klassen. Zo bereik je op twee middagen totaal bijna 100 leerlingen!
Naast de leerlingen bleek ook dat de leerkrachten en verdere begeleiding erg enthousiast waren. En ook de begeleiding van Travers en Avifauna Zwolle bleken erg positief dus dit gaan we waarschijnlijk wel herhalen.... Met dank aan Bianca, Ninja, Louis en Koos.

   
Geconcentreerd worden de botjes van muizen uit de braakballen gevist


Allemaal jonge onderzoekers :)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten