woensdag 17 augustus 2016

BROEDRESULTAAT STEENUILEN

De trend van stijging van het aantal broedparen steenuilen in de regio Zwolle zet door! In de grafiek is goed te zien hoe zich de laatste jaren het aantal broedparen ontwikkeld en ook geweldig om te constateren dat het aantal uitgevlogen jongen toe neemt.
Helaas zijn de meeste steenuilen voor het broeden afhankelijk van nestkasten. Slechts enkele "natuurlijke" broedplaatsen in schuren of een knotwilg zijn er nog. Een aantal nestkasten hebben we de afgelopen jaren aangepast (met o.a. een martersluis) of vervangen en ook werden nieuwe geplaatst op kansrijke plaatsen. En dat begint nu zijn vruchten af te werpen; in twee nieuw geplaatste nestkasten werd dit jaar voor het eerst gebroed. Eén paartje had zelfs zes jongen!
Dank zij een subsidie van Landschap Overijssel/Provincie Overijssel kunnen we de komende jaren nog meer kasten vervangen en nieuwe bijplaatsen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten