zaterdag 21 mei 2016

BONUS-EI

Het seizoen van de torenvalken kwam laat op gang waarbij het gemiddelde legbegin op de zand- en kleigronden veel vroeger is vergeleken met het legbegin van de paren in de veen/weidegebieden.

Met de nu bekende gegevens zijn de torenvalken op de zand- en kleigronden (zuid- en oostelijk gebied rond Zwolle) rond 25 mei begonnen met de eileg. Een vroege uitschieter begon op 10 april, die had vanochtend al jongen van ruim een week. Ca. twee derde van de paren hebben 5 eieren en één derde 6 eieren. Met één uitschieter die 7 eieren in het nest heeft liggen! Niet echt voor de hand liggend in een jaar waarbij de veldmuizen niet talrijk lijken te zijn.

Ten noorden van Zwolle (o.a. Mastenbroekerpolder) is de eileg gemiddeld pas op 12 mei begonnen. Bij de laatste controle op 14 mei waren nog niet alle paren begonnen met de eileg en de nesten zijn hier nog niet gecontroleerd op het voltallig legsel.

Hoewel de torenvalken laat arriveerden is het aantal aanwezige paren zeker niet minder vergeleken met vorig jaar.

  Een nest met 7 torenvalk eieren gefotografeerd via de spiegel (foto Herma van Gerner)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten