zaterdag 4 januari 2014

KLEURRINGEN

Heeft het nut om kleurringen te gebruiken?
Eén van de doelen om vogels te ringen is om terugmeldingen te krijgen. Aan de hand hiervan kun je iets zeggen over leeftijd, verplaatsing, samenstelling broedvogelpopulatie, etc. Helaas zijn de meeste terugmeldingen afkomstig van geringde vogels die dood werden aangetroffen.
Door vogels naast de metalen ring van het Vogeltrekstation aan de andere poot een kleurring met een code om te doen wordt de kans groter om een terugmelding vast te leggen als de vogel nog leeft.
Dat zal niet bij iedere soort werken maar bij Torenvalken en Buizerds blijkt dit een waardevolle aanvulling. Steeds meer "vogelaars" beschikken over telescopen en foto-apparatuur met tele-bereik. Zij hebben al menig ringetje met code vastgelegd. Dus bijzondere dank aan alle fotografen en aflezers!

Voor mijn kleurringprojecten van Torenvalk en Buizerd heb ik de resultaten uitgewerkt tot en met 2012. De vogels die ik in 2013 geringd heb kregen nog onvoldoende tijd afgelezen te worden :)Torenvalk:
Begonnen met kleurringen in 2008
Geringd 1043 valken (850 juveniel / 193 volgroeid)
Terug gemeld: 141 (13,5 %)
Waarvan:
65 zelf terug gevangen (RAS-project)
58 dood/gewond of anders
18 terug door aflezing kleurring of gefotografeerd
Dat is 1,7% van het aantal geringde vogels en 12,8% van het aantal terug gemelde vogels.

 
 
Deze foto kreeg ik toegestuurd van Gert-Jan Cromwijk. Hij komt deze vogel regelmatig 
tegen en inmiddels heb ik terugmeldingen van 2011, 2012 en 2013.
Buizerd:
Begonnen met kleurringen in 2010
Geringd 202 buizerds (21 juveniel / 181 volgroeid)
Terug gemeld:  44 (21,78 %)
Waarvan:
6 terug gevangen (RAS-project)
12 dood/gewond of anders
26 door aflezing kleurring of gefotografeerd
Dat is 12,9 % van het aantal geringde vogels en 59,1 % van het aantal terug gemelde vogels.


Buizerd "AS" heb ik in 2010 gevangen als 3kj vrouw en is broedvogel aan de noodkant van Zwolle.
Ik kom haar nog regelmatig tegen maar vangen laat ze zich alleen nog met de camera :)


Het kleurringen van Buizerds geeft een spectaculaire verhoging van het aantal terugmeldingen maar bij Torenvalken is het aantal terugmeldingen via aflezing ook meer dan 12%.
En ik heb goede hoop dat het aantal meldingen nog toe gaat nemen omdat steeds meer vogelaars beschikken over geweldige apparatuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten