vrijdag 13 december 2013

STICHTING

Vandaag is een nieuwe stichting opgericht in Zwolle:


STICHTING AVIFAUNA ZWOLLE

Secretaris Henk Mellema, penningmeester Reinier Smabers en ik mag voorzitter zijn.
In het kort de doelstellingen:
Coordineren, stimuleren en verrichten van onderzoek naar de avifauna van de gemeente Zwolle en de IJsseldelta; het behoud en de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden; het duurzame behoud en herstel van populaties en leefgebieden van de in de gemeente Zwolle en de IJsseldelta voorkomende vogelsoorten.

De volgende aandachtsgebieden zijn ondergebracht bij de stichting:
- Roofvogel- en uilenwerkgroep Zwolle
- Stadsvogels (in mijn functie (vrijwilliger) als Stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming Nederland
- Monitoring en tellingen van vogels in de gemeente Zwolle
- Het ringwerk op het nieuwe ringstation VRS Hessenpoort

Het logo van de stichting:Het logo van de VRS (gemaakt door Dirk Trilob):


2 opmerkingen: