donderdag 1 augustus 2013

TORENVALKEN

Voor veel soorten roofvogels en uilen zit het broedseizoen er bijna op. Rest in veel gevallen nog de jonge vogels zelfstandig te leren jagen en ze vervolgens het territorium uit te kicken.
Een broedseizoen met een hele lastige start waarbij het eind maart nog steeds winterde! Lastig omdat de vrouwtjes juist in die periode in broedconditie moeten komen. Nu hadden ze door de kou en mindere jachtomstandigheden alle energie nodig om te overleven.
De verwachting in april was dat bijvoorbeeld de Torenvalken een slecht broedseizoen zouden hebben. Nestkasten die in februari en begin maart bezet waren werden in de loop van maart weer verlaten. Zouden ze zijn gesneuveld? Zouden ze nog weer terug komen?
Nu kan de conclusie worden getrokken dat het allemaal nog wel mee viel, al had de koude start wel degelijk invloed.
Bijvoorbeeld het paar bij de Centrale Harculo. De hele winter aanwezig maar in maart moest ook het vrouwtje af en toe op pad om te jagen; het mannetje bracht te weinig voedsel. En wat gebeurd er? Kauwen zien kans de nestkast te kraken! Helaas was dit niet via de webcam te volgen omdat deze stuk ging. De Torenvalken hebben wel weer een andere plek op het terrein gevonden om te broeden.

 Het vrouwtje Torenvalk bij de nestkast op de Centrale Harculo.
  
Kauwen profiteerden van de regelmatige afwezigheid van de Torenvalken.

In de loop van april kwam dan toch het voorjaar en eind april/begin mei startte op veel plaatsen de eileg. Voor de Torenvalken was er toch nog een voordeel van het koude voorjaar; de boeren gingen later maaien. Normaal gesproken worden in de eerste week van mei al veel percelen gemaaid maar door het koude voorjaar was dit 10 tot 15 dagen later. Dit latere maaien viel ongeveer samen met het uitkomen van de Torenvalk-eieren en daardoor werd het een stuk gemakkelijker om Veldmuizen te vangen!
Begin juni had ook nog een verrassing in petto; hoog water in de grote rivieren.... Enkele van onze nestkasten hangen in de uiterwaarden en nog niet eerder moest ik het water in om Torenvalkjes te ringen!
 Tja, dan de schoen en sokken maar uit. Plas-dras is toch niet voor Torenvalken?De conclusie na afloop van het broedseizoen van de Zwolse Torenvalken is dat ze geen slecht broedseizoen hebben gehad. Van de 28 nesten met eileg waren er 15 met 6 eieren en 9 met 5 eieren. Zie voor de resultaten de grafiek: (x-as de jaren / y-as aantal paren)


Gelet op het gemiddelde van de hele periode was het in 2013 dus zo slecht nog niet. Wat in deze grafiek ook te herkennen is zijn de "Veldmuisrijke" jaren 2004, 2008 en 2012.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten