vrijdag 7 oktober 2011

Mijn tuinproject

In november 2010 ben ik gestart met het vangen en ringen van Huismussen in mijn tuin, Dit binnen het project RasMus geinitieerd door het Vogeltrekstation. Per 1 januari 2011 werd het project RingMus hier ook aan toegevoegd. Het doel is zoveel mogelijk Huismussen van (kleur-)ringen te voorzien om ze van afstand individueel herkenbaar te maken. Dit landelijke project moet meer inzicht gaan geven in de verspreiding en levenskansen van Huismussen. Door deze kennis kunnen beschermingsmaatregelen beter worden toegepast. Daarnaast is het interessant om alle tuinvogels te ringen om een beter beeld te krijgen welke vogels in tuinen voor komen.
Mijn tuin is ca. 11 bij 15 meter en ligt in een oude wijk van Zwolle. De wijk is inmiddels omsloten door nieuwbouw, maar door de spoorlijn die op ca. 150 meter afstand is bleef er een weiland liggen die nu door een "hobby-boer" wordt gebruikt. De rij achtertuinen, het weiland en de met struiken begroeide spoorsloot bieden extra kansen voor vogels. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten